Teade!

Alates 25. jaanuarist toimuvad taas õpetaja Peeter Klaasi ja Raili Kaibaldi tunnid tunniplaanijärgselt.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/teade-2/

Teade!

Seoses eneseisolatsiooni jäämisega ei toimu sel nädalal Raili Kaibald solfedžo tunde. Pillitunnid toimuvad vastavalt oma õpetajaga kokkuleppele. Muusikaloo tunnid toimuvad.

Rahulikku meelt ja tugevat tervist!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/teade/

Flööt/plokkflööt ja kitarr

Seoses õpetaja Siim Liik haigestumisega ja Peeter Klaas isolatsioonis (COVID lähikontaktne) viibimisega ei toimu flöödi, kitarri ja plokkflöödi tunde. Kitarri ja flöödi klassiruum on avatud õpilastele, kes saavad oma tunni ajal seal pilli harjutada.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/floot-plokkfloot-ja-kitarr/

Kärdla Muusikakool jätkab alates 11.01.21 kontaktõppega

Alates 11.01.21 jätkab Kärdla Muusikakool kontaktõppega tunniplaanijärgselt, järgides ohutusnõudeid. Kuna Kärdla Põhikooli maja on avatud kuni 16.00 siis lapsed liiguvad tundidesse ja koju muusikakooli ukse kaudu. Suur tänu, kes on teinud ära laste muusikakooli registreerimise valla huvihariduse registris. Palume seda teha kõigil. Info registreerimiseks on saadetud kõigile lapsevanematele.Rõõmsat taaskohtumist, koostöörõõmu ja muusikaelamusi!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakool-jatkab-alates-11-01-21-kontaktoppega/

20.01 kell 18.00 Kärdla Muusikakool “Marie muusika”

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/1099-2/

Ilusat uut aastat!

2020/2021 õppeaastast on vajalik Kärdla Muusikakooli tundidesse registreerimine teha ka Hiiumaa valla huvihariduse registris. Huvihariduse register asub aadressil: https://hiiumaa.huviregister.ee/ Keskkonda saab sisse saab logida kasutades ID-kaarti või mobiil-ID. Esmakordselt huvihariduse registrisse sisenedes tuleb sisestada enda kontaktandmed. Seejärel valige üleval ääres asuvalt menüüribalt “Lapsevanem” ning sisestage oma lapse andmed. Seda saab teha valides nupp “Lisa uue lapse andmed”

Tundi registreerimine:

1) Üleval ääres asuvalt menüüribalt valige “Lapsevanem”;

2) Vajutage nupul “Pane laps uude õpperühma”. Nupp asub lapse nime all;

3) Valige tund R. T. nimeline Kärdla Muusikakooli loetelust vaadates ka õpetaja nime ; ( eriala, solfedžo ja muusikalugu, mis algab 3. aastal)

4) Vajutage nuppu “Pane laps sellesse õpperühma”. Kuni 3. klassini tuleb registreerimine teha pilli ja solfedžo tundidesse. Alates 3. klassist valige palun ka muusikalugu vastavalt grupile, kus teie laps käib.

Juhul kui õpilane enam huvitunnis ei osale, peab lapsevanem ka lahkumise huvihariduse registris kinnitama!Usun, et paljud on selle registriga juba tuttavad, kas kooli või mõne muu huvitunniosas.

Loodan ja soovin, et saate lapse ( lapsed) muusikakooli tundidesse ilma raskusteta registreerida ning saate teha seda lähiajal. Kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik last elektrooniliselt huvihariduse registris huvitundi registreerida, siis andke sellest märku railikaibald@hotmail.com või helistage 5211615.

Info registreerimise kohta on saadetud ka e- kirjana. Palun andke julgelt märku, kui kiri pole teieni jõudnud ning e- aadress vajab muutmist.

Suur tänu, kes registreerimise juba on teinud!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/ilusat-uut-aastat/

Kauneid Jõulupühi!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kauneid-joulupuhi/

Muusika ülesanne on inimesi puudutada

“Muusika ülesanne on inimesi puudutada” ütleb Marianna Liik, kes alustas oma muusikaõpingud Kärdla Muusikakoolis. Rõõmustame väga, et meie kooli vilistlane puudutab oma heliloominguga väga paljusid.Täpsemalt tema teekonnast saab lugeda:

https://bachtrack.com/interview-marianna-liik-estonian-ministry-of-culture-young-artists-to-watch-december-2020

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/muusika-ulesanne-on-inimesi-puudutada/

Õppetöö alates 14. detsembrist Kärdla Muusikakoolis

Individuaaltunnid jätkuvad ka järgmisel nädalal, kui klassis viibivad korraga õpetaja+ õpilane. ( täpsem info oma pilliõpetajalt)

Tunniplaani võib/peab muutma, sest üldkooli pole ja laste rütm muutub. Rühmatundideks ei koguneta ja ülesanded pannakse võrku ning kutsutakse lapsed jälle kooli pärast vaheaega ( täpsem info muusikaloo- ja solfedzoõpetajatelt)Õpilasõhtu

17.12 õpilasõhtu jääb ära.

13. detsembri õhtul väike näppelpilliluutsin. Küünal, piparkook ja glögi.

Õpetajad kogunevad 15. detsembril kell 12 saalis. Tunnistused, hinded ja arutelu.

Valgust ja helgust!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/oppetoo-alates-14-detsembrist-kardla-muusikakoolis/

BAROKIAJA TANTSUD/LAULUD KLAVERIL JA EKRAANIL

Aitäh õpetaja Ellenile ja tema õpilastele muusikaõhtu eest. Baroki stiilis laulud ning tantsud muutsid praeguse pimeda aja helgemaks ja valgemaks. Muusikaõhtu on pühendatud Kärdla Muusikakooli 60. juubelile.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/barokiaja-tantsud-laulud-klaveril-ja-ekraanil-2/