Muusikakooli töökalender kevadsemestril 2024

Kärdla Muusikakooli töökalender täieneb jooksvalt koolis toimuvate sündmuste ja infoga.

Palun hoia sellel silm peal. https://docs.google.com/document/d/1sdOkbRHPTuptoaKl4B_i1EqnyGaxXy_HMGGKlXLLhlY/edit?usp=sharing

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/muusikakooli-tookalender-kevadsemestril-2024/

(Ilma pealkirjata)

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/2240-2/

Kärdla Muusikakool külas Kärdla Koolil

Arabella, Karoliine, Marta ning Nariman Kärdla Kooli kultuurihommikul “Üksindus ja üksmeel”

Aitäh, et ehtisite koolimaja hommikul muusikaga.

Aitäh õpetajatele ja lapsevanem Riinale, kes tüdrukud Palade koolist hommikul Kärdlasse sõidutas

Järgmine kohtumine toimub 6. mai hommikul, kui pille mängivad ja tutvustavad muusikakooli õpetajad.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakool-kulas-kardla-koolil/

Kärdla Kooli kultuurihommikul mängivad Kärdla Muusikakooli õpilased

Õppeaasta eelviimane kultuurihommik Kärdla Koolis “Üksindus ja üksmeel”.

Palade Kooli ja Kärdla Muusikakooli õpilased Arabella ja Karoliine Mürk, koos kontsertmeister Nariman Amiraslaniga toovad kuulajale lähemale flöödi ja klaveri helide maailma.

Kärdla Kooli ja Kärdla Muusikakooli õpilane Marta Rätsep esitab Kärdla Kooli ja Kärdla Muusikakooli vilistlase ja tänaseks tuntud helilooja Marianna Liik pool kirjutatud klaveripala “Unenägu” (teos on kirjutatud 2023 aastal toimunud Rudolf Tobiase nimelise klaveriõpilaste konkursi kohustuslikuks palaks)

Pilli õppimine nõuab õppijalt palju üksinda olemist. Üksinda oma pilliga.

Kärdla Kool vanema astme õpilaste esituses kuuleb mitmesuguseid mõtteid erinevatel teemadel.

Kultuurihommiku lõpetab ühine tantsu õppimine.

Miks on üksindus oluline? Millal võib üksindusest saada üksildus või

või on üksindus üksmeele osa?

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-kooli-kultuurihommikul-mangivad-kardla-muusikakooli-opilased/

(Ilma pealkirjata)

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/2219-2/

Mihkel Peäske/Kärdla Muusikakooli külalisõpetaja

29. märtsil kohtuti Kärdla Muusikakooli saalis.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/mihkel-peaske-kardla-muusikakooli-kulalisopetaja/

Kärdla Muusikakooli õpilaste ja õpetajate esinemised märtsis 2024

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakooli-opilaste-ja-opetajate-esinemised-martsis-2024/

Kärdla Muusikakool kutsub pilli- ja muusikahvilisi õppima!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakool-kutsub-pilli-ja-muusikahvilisi-oppima/

Muusikaga kevadesse!

Aitäh esinejatele, õpetajatele ja publikule!

Oli väga meeleolukas kontsert!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/muusikaga-kevadesse/

Hoolekogu koosoleku protokollid

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/hoolekogu-koosoleku-protokollid/

Muusikakooli tutvustav kontsert 2024/2025

Kärdla Muusikakooli tutvustav kontsert toimub 6. mail kell 15.00,

vastuvõtt 30. mail kell 18.00.

Täpsem info peagi!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/muusikakooli-tutvustav-kontsert-oa-2024-2025/