Kärdla Muusikakooli tutvustavad kontserdid

6. mail toimub kak kontserti, mis tutvustavad õppimisvõimalusi Kärdla Muusikakoolis.

Kärdla Koolis kell 9.00, kus muusikakoolis õpetatavaid pille tutvustavad õpetajad ise.

Mõni karakterpala kõlab ka õpilaste esituses. Suur hea meel on ansamblimängu ja koorilaulu üle.

Kell 15. 00 algaval kontserdil Kärdla Muusikakoolis on kava väikeste muudatustega. Peale kontserti on huvilistel võimalus tutvuda lähemalt muusikakooli majaga. Külla tulevad Kärdla ja Palade lasteaia lapsed.

Oodatud on ka kõik teised huvilised!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakooli-tutvustavad-kontserdid/

Marianna Liigi “Psalm 38, 39” Tartu Pauluse kirikus

Reedel, 3. mail kell 19:00 toimub Balti ja Eesti Muusika Päevade raames Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert Tartu Pauluse kirikus, kus tuleb ettekandele ka Marianna Liigi “Psalm 38, 39” segakoorile ja elektroonikale. Kontserdi salvestust saab kuulata 5.mail kell 19.05 Klassikaraadiost . Euroopa ringhäälingute liidu EBU vahendusel jõuab kontsert raadiokuulajateni mitmel pool Euroopas.

Täpsem info:

https://www.eestimuusikapaevad.ee/kava/eesti-filharmoonia-kammerkoor-2/

Rõõmustame koos Siimu ja tema tütre ning meie kooli endise õpilase Mariannaga.
Palju edu!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/marianna-liigi-psalm-38-39-tartu-pauluse-kirikus/

Kärdla Muusikakooli õpetajad esinevad Kärdla Koolis

Iga pill võib olla kui pärl, mis kaugele särab.
Kärdla Muusikakooli õpetajate pillimäng ja pillide tutvustus Kärdla Kooli noorimatele annab võimaluse nende pärlitega lähemalt tutvuda.
Ansamblis pillimäng on eriline tunne, mida peaks saama kogeda iga inimene.🎹🪈🎹🎺🎹🎹🙂🙂
W. A. Mozart, L. van. Beethoven, E. Grieg, A. Piazzolla, R. Eespere jt.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakooli-opetajad-esinevad-kardla-koolis/

Õpilasõhtu

16.aprilli õpilasõhtul esinejad olid imelised! Aitäh huvitava kontserdi eest ! Tänusõnad ka parimale publikule!
Stina Sõrmuse pildid ja videod: https://share.icloud.com/photos/0149nEzT_NXhyA99KVSrfKZMg

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/opilasohtu-2/

(Ilma pealkirjata)

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/2240-2/

Kärdla Muusikakool külas Kärdla Koolil

Arabella, Karoliine, Marta ning Nariman Kärdla Kooli kultuurihommikul “Üksindus ja üksmeel”

Aitäh, et ehtisite koolimaja hommikul muusikaga.

Aitäh õpetajatele ja lapsevanem Riinale, kes tüdrukud Palade koolist hommikul Kärdlasse sõidutas

Järgmine kohtumine toimub 6. mai hommikul, kui pille mängivad ja tutvustavad muusikakooli õpetajad.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakool-kulas-kardla-koolil/

Kärdla Kooli kultuurihommikul mängivad Kärdla Muusikakooli õpilased

Õppeaasta eelviimane kultuurihommik Kärdla Koolis “Üksindus ja üksmeel”.

Palade Kooli ja Kärdla Muusikakooli õpilased Arabella ja Karoliine Mürk, koos kontsertmeister Nariman Amiraslaniga toovad kuulajale lähemale flöödi ja klaveri helide maailma.

Kärdla Kooli ja Kärdla Muusikakooli õpilane Marta Rätsep esitab Kärdla Kooli ja Kärdla Muusikakooli vilistlase ja tänaseks tuntud helilooja Marianna Liik pool kirjutatud klaveripala “Unenägu” (teos on kirjutatud 2023 aastal toimunud Rudolf Tobiase nimelise klaveriõpilaste konkursi kohustuslikuks palaks)

Pilli õppimine nõuab õppijalt palju üksinda olemist. Üksinda oma pilliga.

Kärdla Kool vanema astme õpilaste esituses kuuleb mitmesuguseid mõtteid erinevatel teemadel.

Kultuurihommiku lõpetab ühine tantsu õppimine.

Miks on üksindus oluline? Millal võib üksindusest saada üksildus või

või on üksindus üksmeele osa?

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-kooli-kultuurihommikul-mangivad-kardla-muusikakooli-opilased/

(Ilma pealkirjata)

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/2219-2/

Mihkel Peäske/Kärdla Muusikakooli külalisõpetaja

29. märtsil kohtuti Kärdla Muusikakooli saalis.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/mihkel-peaske-kardla-muusikakooli-kulalisopetaja/

Kärdla Muusikakooli õpilaste ja õpetajate esinemised märtsis 2024

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakooli-opilaste-ja-opetajate-esinemised-martsis-2024/