Ajalugu

1960.a. avati Hiiumaal esimene muusikaline õppeasutus – Kärdla Lastemuusikakool. Direktoriks määrati Viiu Pitk-Õunapuu ja esimeste õpetajatena asusid tööle Ülo Saidlo (akordion), Avo Poola (puhkpillid), Edgar Pärnsalu (teoree-tilised ained). 1961.a. suunati tööle Evi Raigla ja järgmisest aastast alustas teoreetiliste ainete õpetajana Aune Kiive.
Kooli algusaastad olid rasked, õppetööks kasutati ruume kultuurimajas ja õhtukeskkoolis, puudusid vajalikud noodid ja instrumentaarium. Alustati 50 õpilasega, neist lõpetas ainult 10.

1965 – 1970.a. juhtis kooli Tiia Järg, 1970 – 2010.a. oli direktoriks 40 pikka aastat Enna Nilsson. 1973.a. määrati koolile helilooja Rudolf Tobiase nimi ja 1991.a. nimetati kool ümber R. Tobiase nimeliseks Kärdla Muusikakooliks.

1993.a. saime Kärdla linna munitsipaalasutuseks. 1963.a. anti koolile osa sõjakomissariaadi majast Komsomoli väljak 6. Lammutasime trellid akende eest ja alustasime tööd. Kõrvalolevast elumajast oli koolile kasutada antud mõned ruumid ja seal asuvsid akordioni- ja viiuliklass ning klaveriosakonna noodikogu. 2007.a. sai Kärdla Muusikakool uued ruumid värskelt rekonstrueeritud ja restaureeritud Kärdla Ühisgümnaasiumi vanas majas. Need ruumid on juba mõeldud muusikakoolile – helikindlad ja vastava akustikaga. Ja meil on nüüd saal, mis kooli kontserdi- ja esinemispraktikavõimalusi arvestades, on äärmiselt vajalik. Siiski peame saali kasutama ka klassiruumina, sest suuremaid ruume koorile, orkestrile ja ansamblitele me selles majas ei saanud. Ehk on aga seegi tulevikus võimalik.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/ajalugu/