Vastuvõtt

Muusikakooli vastuvõtmine

Muusikakooli vastuvõtmise aluseks on õpilase seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus. Avaldus tuleb laadida kõigepealt oma arvutisse, täita ja saata info@kardlamu.edu.ee Vastuvõtukatsetele soovitame tulla koos lapsel koos lapsevanemaga.

Vastuvõtukatsetel esitab õpilane ühe vabalt valitud laulu peast ilma saateta. Lisaks tehakse väikesed testid:

  • Kuulamise test – laps laulab järgi õpetaja poolt klaveri peal mängitud või ette lauldud noote ning proovib ära arvata, mitu erineva kõrgusega heli ta kuuleb ( kuni kolm heli korraga)
  • Rütmi test – laps koputab järgi õpetaja poolt ette koputatud rütmi.

Eelkooli võetakse õpilased vastu ilma katseteta.

Muusikakooli noorema astme 1. klassi võetakse õpilane vastu sisseastumiskatsete alusel. Otsuse õpilase kooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu.

Muusikakooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õpilane, kes mõnes muus muusikakoolis riikliku õppekava alusel on läbinud eelnevad klassid.

Lisa-aasta õppesse võetakse õpilane, kes on muusikakooli põhikooli eelnevalt lõpetanud, kuid soovib õpet jätkata.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/vastuvott/