Vastuvõtt

Muusikakooli vastuvõtmine

Muusikakooli vastuvõtmise aluseks on õpilase seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus. Avaldus tuleb laadida kõigepealt oma arvutisse, täita ja saata info@kardlamu.edu.ee Vastuvõtukatsetele soovitame tulla koos lapsel koos lapsevanemaga.

Palume ette valmistada mõni lihtne ilma saateta lastelaul, näiteks:

Vastuvõtt põhiõppesse (katsetega, 7+a) toimub musikaalsuskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet.

Muusikakooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õpilane, kes mõnes muus muusikakoolis riikliku õppekava alusel on läbinud eelnevad klassid.

Lisa-aasta õppesse võetakse õpilane, kes on muusikakooli põhikooli eelnevalt lõpetanud, kuid soovib õpet jätkata.

Rühmaeelkooli (katseteta) võetakse vastu 5-7 aastasi lapsi.

Vastuvõtt 30. mail kell 18.00 ja 4. juunil kell 18.00

Õpetatavad pillid

klaver 6 kohta

viiul 1 koht

tšello 1 koht

akordion 5 kohta

flööt 4 kohta

plokkflööt 3 kohta

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/vastuvott/