Õppetöö korraldus

Õppetöö toimub vastavalt EHIS-es kinnitatud õppekavadele. Õppekavadega saab tutvuda EHIS-e kodulehel. Muusikakooli ülesanded on:
1) laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja kavakindel arendamine;
2) õppetegevuse korraldamine koostöös lastevanematega;
3) täiskasvanud õppijatele sobivas vormis õppe ning seminaride ja kursuste korraldamine;
4) muusikakooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.
5)Vastavalt võimalustele võib muusikakool anda täiskasvanutele vabahariduslikku muusikaalast koolitust.
6) Koostöö teiste huviharidus-, noorsootöö-, haridus- ja kultuuriasutustega sh osalemine valdkondliku arengukava koostamises ja elluviimises ning Kärdla osavalla esindamine vastavates valdkondades.

Muusikakooli õppeperiood

Õppe korraldamise alus on üldhariduskooli õppeaasta. Õppeaastas on kaks õppeperioodi, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldavad ka arvestusi, eksameid ning loomingulist praktikat. Õppetunni pikkus on 40 minutit. Õppetundide arv ja nende järjekord määratakse õpetaja esitatud ning direktori kinnitatud tunniplaaniga.

Õppetasu muusikakoolis on 2020/21  õppeaastal 20 EUR-i kuus.

Koolivaheajad:

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
 

  • I vaheaeg 19.–25. oktoober 2020;
  • II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;
  • III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;
  • IV vaheaeg 19. aprill – 25. aprill 2021;
  • V vaheaeg 14. juuni – 31. august 2021

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/oppetoo-korraldus/