Õppetöö korraldus

Õppetöö toimub vastavalt EHIS-es kinnitatud õppekavadele. Õppekavadega saab tutvuda EHIS-e kodulehel. Muusikakooli ülesanded on:
1) laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja kavakindel arendamine;
2) õppetegevuse korraldamine koostöös lastevanematega;
3) täiskasvanud õppijatele sobivas vormis õppe ning seminaride ja kursuste korraldamine;
4) muusikakooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.
5)Vastavalt võimalustele võib muusikakool anda täiskasvanutele vabahariduslikku muusikaalast koolitust.
6) Koostöö teiste huviharidus-, noorsootöö-, haridus- ja kultuuriasutustega sh osalemine valdkondliku arengukava koostamises ja elluviimises ning Kärdla osavalla esindamine vastavates valdkondades.

Muusikakooli õppeperiood

Õppe korraldamise alus on üldhariduskooli õppeaasta. Õppeaastas on kaks õppeperioodi, mis korrapärase õppetöö kõrval sisaldavad ka arvestusi, eksameid ning loomingulist praktikat. Õppetunni pikkus on 40 minutit. Õppetundide arv ja nende järjekord määratakse õpetaja esitatud ning direktori kinnitatud tunniplaaniga.

Õppetasu muusikakoolis 2023/2024:

Põhiõpe 25.-

Eelklass 15.-

Eelklass lisapilliga 25.-

Solistiõpe 25.-

Solistiõpe lisapilliga 35.-

Koorilaul 0.-

Koorilaul lisapilliga 25.-

Koolivaheajad:

2023/2024 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

Sügisvaheaeg:

23.10.2023 – 29.10.2023


Jõuluvaheaeg:

21.12.2023 – 07.01.2024


Talvevaheaeg:

26.02.2024 – 03.03.2024


Kevadvaheaeg:

22.04.2024 – 28.04.2024


Suvevaheaeg:

13.06.2024 – 31.08.2024


 

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/oppetoo-korraldus/