Kärdla Muusikakool

Foto: Ivo Kruusamägi

Rudolf Tobiase nimeline Kärdla Muusikakool on Kärdla Osavalla hallatav asutus. Muusikakooli tegevuse eesmärk on anda vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadele loovat muusikalist põhiharidust lastele ja noortele ning valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse omandamiseks.  

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakool/