märts 2024 archive

Mihkel Peäske/Kärdla Muusikakooli külalisõpetaja

29. märtsil kohtuti Kärdla Muusikakooli saalis.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/mihkel-peaske-kardla-muusikakooli-kulalisopetaja/

Kärdla Muusikakooli õpilaste ja õpetajate esinemised märtsis 2024

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakooli-opilaste-ja-opetajate-esinemised-martsis-2024/

Kärdla Muusikakool kutsub pilli- ja muusikahvilisi õppima!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakool-kutsub-pilli-ja-muusikahvilisi-oppima/

Muusikaga kevadesse!

Aitäh esinejatele, õpetajatele ja publikule! Oli väga meeleolukas kontsert!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/muusikaga-kevadesse/

Hoolekogu koosoleku protokollid

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/hoolekogu-koosoleku-protokollid/

Muusikakooli tutvustav kontsert 2024/2025

Kärdla Muusikakooli tutvustav kontsert toimub 6. mail kell 15.00, vastuvõtt 30. mail kell 18.00. Täpsem info peagi!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/muusikakooli-tutvustav-kontsert-oa-2024-2025/

Muusikakool on meie kodu

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/muusikakool-on-meie-kodu/

Kärdla Muusikakooli lastevanemate koosolek

7. märtsil toimus Kärdla Muusikakoolis lastevanemate koosolek. Koosoleku protokolliga saab tutvuda siin.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakooli-lastevanemate-koosolek/

Muusikakooli töökalender kevadsemestril 2024

Kärdla Muusikakooli töökalender täieneb jooksvalt koolis toimuvate sündmuste ja infoga. Palun hoia sellel silm peal. https://docs.google.com/document/d/1sdOkbRHPTuptoaKl4B_i1EqnyGaxXy_HMGGKlXLLhlY/edit?usp=sharing

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/muusikakooli-tookalender-kevadsemestril-2024/

Kärdla Muusikakooli kontaktid

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakooli-kontaktid/