Õppekorraldusest muusikakoolis seoses distantsõppega koolides

Kui distantsõppele saadetud õpilane ei ole Terviseameti kinnitusel kokku puutunud covid-positiivse isikuga, siis võib ta osaleda huviharidust pakkuvates koolides ( muusikakoolis, spordikoolis, kultuurikeskuses jne) ka siis, kui põhikoolis on distantsõpe. Haigustunnustega ei tohi kooli tulla ning haigestumise korral palume teavitada sellest oma pilliõpetajat.

Muusikakooli kodulehelt on võimalik pääseda nüüd ka huvihariduse registri lehele. (ikoon fb kõrval vasakul nurgas) Õpetaja Raili Kaibaldi solfedžo tunnitöö on iga klassi päevikus olemas. Eneseisolatsiooni määratud õpilane saab ühineda sealt kaudu ka google meet tunniga. Link läheb üles õpilase solfedžo päevikusse. ( palun õpetajat teavitada, kes tunniga läbi arvuti soovivad ühineda)

Eriala tunnid lepib eneseisolatsiooni jäänud õpilane kokku oma õpetajaga kontakti võttes.

Tugevat tervist ja rahulikku meelt!

 

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/oppekorraldusest-muusikakoolis-seoses-distantsoppega-koolides/