Kevadine ajakava Kärdla Muusikakoolis

Kontaktõppe taastumisel toimuvad neljapäevased õpilasõhtud, kus õpilased saavad õpitut esitada. ( Täpsem info oma pilliõpetaja käest)

13. mai- solfedžo lõpueksam kell 13.00

17. mai- solfedžo tasemetöö kell 13.00 Mare/ 16.15 Raili

7. juuni kell 16.00 üleminekueksam pillimängus ( muusikakooli saal)

10. juuni kell 18.00 lõpueksam pillimängus (muusikakooli saal)

11. juuni kell 18.00 lõpuaktus ( muusikakooli saal)

13. juuni- Pidulik kontsert Kärdla Muusikakooli 60. juubeli tähistamiseks Kärdla kirikus

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kevadine-ajakava-kardla-muusikakoolis/