Kärdla Osavalla Valitsus võtab teenistusse Rudolf Tobiase nimelise Kärdla Muusikakooli direktori

Kärdla Osavalla Valitsus võtab teenistusse Rudolf Tobiase nimelise Kärdla Muusikakooli direktori 🎼🎶

Kärdla Osavalla Valitsus kuulutab välja konkursi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks uuest õppeaastast. Kärdla Muusikakooli eesmärgiks on laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja kavakindel arendamine.

Direktori peamisteks ülesanneteks on muusikakooli juhtimine, koostöös pedagoogide, hoolekogu ja koolipidajaga, tagades muusikakooli tulemusliku töö ja arendamise ning eelarvevahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise.

Erialase hariduse korral on võimalik töökoormust suurendada õpetajana.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

🔹soovitavalt magistrikraad;

🔹juhtimiskompetentsid;

🔹eesti keele oskus tasemel C1.

Kandidaadil esitada:

🔹avaldus ametikohale asumiseks;

🔹elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

🔹ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

🔹motivatsioonikiri;

🔹kandidaadi soovil muud dokumendid.

Pakume:

🔹tööaega osalise koormusega;

🔹põnevat tööd haridusvaldkonnas;

🔹koolitus- ja enesetäiendusvõimalusi;

🔹 võimalust luua edulugu noorte hiidlaste muusikaalaste hariduse kujundamisel;

🔹erialase hariduse korral on võimalik töökoormust suurendada õpetajana.

Tööle asumine 1. september 2024.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 27. juuniks 2024 meiliaadressile valitsus@hiiumaa.ee

Täiendav info: Liisi Mäeumbaed, liisi.maeumbaed@hiiumaa.ee, 5749 5414.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-osavalla-valitsus-votab-teenistusse-rudolf-tobiase-nimelise-kardla-muusikakooli-direktori/