Kärdla Muusikakoolis jätkub tavapärane kontaktõpe

Kärdla Muusikakoolis jätkub 21. – 25. veebruaril kontaktõpe. Koolivaheaja eelsel nädalal on puudujatel veel võimalus rühmatundides osaleda ka veebis või kokkuleppe kaudu õpetajaga eraldi ajal. Peale koolivaheaega toimub rühmatundides vaid kontaktõpe. Stabiilne kontaktõpe tagab rühmatundide edasijõudmise õppimises ning õpetaja ei ole olukorras, kus juhtida tuleb üheaegselt kahte lennukit. Küsimuste puhul pöörduge julgelt oma pilliõpetaja poole.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakoolis-jatkub-tavaparane-kontaktope/