Kärdla Muusikakooli uue õppeaasta esimene õpilasõhtu

21. oktoobril toimus Kärdla Muusikakoolis õppeaasta esimene õpilasõhtu. Aitäh kõigile esinejatele, õpetajatele ja publikule.Värske tuulena mõjus muusikaloos ette valmistatud etteasted, millega õpiti mõistma mõisteid meloodia, harmoonia, tempo, dünaamika, polüfoonia.Samuti esitas noorem aste solfedžo tunnis õpitut, kus läbi praktilise koosmängu ja laulu kõlas rütmide täpne koosmäng või kahehäälne laul. Muusikaõhtut rikastasid veel gamba, klaveri ja flöödihelid ning soololaul.

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/kardla-muusikakooli-uue-oppeaasta-esimene-opilasohtu/