Info

Kärdla Muusikakool jätkab õppetööd tavapäraselt, kuid rakendab koroonaviiruse tõkestamist toetavaid meetmeid:
• indviduaal- ja ja solfedzo- ja muusikaloo tunnid jätkuvad tavapärases korras.

• Kärdla Põhikoolis Terviseameti poolt eneseisolatsiooni määratud õpilased võtavad ühendust oma erialaõpetaja ja rühmatundide õpetajaga, et kokku leppida distantsõppes.
• haigestunud lapse puudumisest teatab lapsevanem muusikakooli direktorile.
• järgitakse üldisi hügieenireegleid ja kokkulepitud ohutusnõudeid kooli ruumides;
• koolimajas soovitame kanda maski

Käitume vastutustundlikult ja püsime terved!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/info/