Huvihariduse register/ Kärdla Muusikakool

Palume ka sel õppeaastal kinnitada oma laps https://hiiumaa.huviregister.ee/ muusikakooli tundidesse. (aitäh, kes on seda juba jõudnud teha)

Kindlasti tuleb kinnitada lisaks eriala tunnile laps solfedžo gruppi ( alates 1. aastast) ning alates 3. õppeaastast muusikaloo tundi. Eelnevalt parandage lapse andmeid (klass põhikoolis) ning palun kontrollige üle oma kontaktandmed.

Lisaaasta õpilaste lapsevanemad kinnitavad lapse pilli-/ lauluõppe tundi.

Kui õpilane enam huvitunnis ei osale, peab lapsevanem ka lahkumise huvihariduse registris kinnitama!

INFO 1. klassi lapsevanematele, kes registreerivad last tundidesse esimest korda.

Keskkonda saab logida kasutades ID-kaarti või mobiil-ID.
Esmakordselt huvihariduse registrisse sisenedes tuleb sisestada enda kontaktandmed.
Seejärel valige üleval ääres asuvalt menüüribalt “Lapsevanem” 

Huvitundi registreerimine:

1) Te näete oma lapse ootel liitumisi Kärdla Muusikakooli tundidega pilliõpe ja solfedžo.

2) Vajutage nuppu kinnitan liitumise.

Kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik last elektrooniliselt huvihariduse registris huvitundi registreerida, siis andke sellest märku. railikaibald@hotmail.com, telefon 5211615

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/huvihariduse-register-kardla-muusikakool/