Aasta huvialaõpetaja!

Oleme rõõmsad, et Hiiumaa Vallavalitsus tunnustas meie kooli õpetaja tööd ja pühendumist.

Aasta huvialaõpetaja on Olesja Voronjuk!

Olesja on võtnud enda kanda suure vastutuse. Õpetades lapsi kahes koolis suudab ta jõuda iga lapseni. Tema iseseisev eeltöö iga lapse suhtes on väga põhjalik. Tunnetades iga lapse eripära oskab ta koostada igale lapsele individuaalse, jõukohase ent ka pingutust nõudva kava. Ta suunab lapsi iseseisvalt harjutama ja pingutama ning tema õpilased esinevad alati erinevatel sündmustel huvitavate muusikaliste numbritega.

Inspireeriv ja mõtestatud keskkond on lapse jaoks eelkõige see, et ta peab tundma end hästi ja turvaliselt. Teisalt peab laps tundma, et ta peab pingutama jõudmaks tulemuseni, mis teda ennast uhkeks ja enesekindlaks teeb. Olesja loob just sellise õpikeskkonna.
Tema ettevalmistus lapse tunniks on alati põhjalik ja seda ootab ta ka õpilaselt. Tundidel on kindel ülesehitus, mida ta rikastab põnevate uute momentidega, kuulatakse muusikat, vesteldakse muusikaajaloost.

Olesja on korraldanud Hiiumaal mitmeid meistrikursusi, kus ta on kutsunud lapsi juhendama tuntud pianistid või käinud lastega suvekoolides. Tuntust on kogunud tema korraldatav “Klaveripäev”, kus kohtuvad noored pianistid erinevatest Eestimaa muusikakoolidest.
Tema õpilased osalevad edukalt erinevatel konkurssidel.
Ta kiidab õpilasi, kui on põhjust, muutes kiituse eriti väärtuslikuks. Tähelepanuväärne on tema oskus luua väga hea kontakt ka lapsevanematega.

Palju, palju õnne! Jätkuvat energiat ja innukaid õpilasi!

Igavene link sellele artiklile: https://kardlamu.edu.ee/aasta-huvialaopetaja/