Vastuvõtt

Muusikakooli vastuvõtmine Muusikakooli vastuvõtmise aluseks on õpilase seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus. Avaldus tuleb laadida kõigepealt oma arvutisse, täita ja saata info@kardlamu.edu.ee Vastuvõtukatsetele soovitame tulla koos lapsel koos lapsevanemaga. Palume ette valmistada mõni lihtne ilma saateta lastelaul, näiteks: Vastuvõtt põhiõppesse (katsetega, 7+a) toimub musikaalsuskatsete alusel, kus vastuvõtukomisjon hindab muusikalist kuulmist, mälu, viisipidamist ja rütmitunnet. Muusikakooli noorema astme 2.-4. … Jätka Vastuvõtt lugemist